fbpx

Een familieopstelling is een krachtige methode die inzicht kan geven in verborgen patronen en dynamieken binnen een familiesystemen. Deze techniek die ontwikkeld is door de Duitse therapeut Bert Hellinger, het wordt wereldwijd gebruikt vanwege de vele mogelijkheden, impact op je persoonlijke ontwikkeling en de heling die plaats vindt.

Een familieopstelling kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Het familiesysteem kan zichtbaar gemaakt worden door het fysiek opstellen van representanten die voor de familieleden staan.

Ook is het mogelijk om een familieopstelling 1 op 1 uit te voeren waarbij de L.I.C.H.T. Coach of Energetisch Kindercoach de verschillende rollen representeert.

Het doel is om o.a. (onbewuste) individuele patronen, familiepatronen, pijnen die vast zitten in het individu of familiesysteem aan het licht te brengen en te helen.

Wat doet een familieopstelling met je

Een familieopstelling kan een diepgaande impact hebben op je emotionele, lichamelijke, mentale en energetische welzijn. Maar ook kan het helend zijn voor verschillende problematieken voor jou en je kind(eren).

Het biedt de mogelijkheid om verborgen dynamieken en patronen binnen je familiesysteem te onderzoeken en te helen.

Door deel te nemen aan een familieopstelling kun je inzichten verkrijgen, emotionele blokkades oplossen en beperkende overtuigingen helen.

Daarnaast kan het je bewust maken van je eigen rol binnen het familiesysteem en inzichten geven in hoe jij de relaties binnen je gezin versterkt.

Maar ook kan het inzichten geven en heling bieden in problematieken van je kind. Ook de spiegels die je kind jou dagelijks geeft, worden zichtbaar.


Wat is een familiesysteem?

Een familiesysteem verwijst naar de dynamiek en structuur van een familie of een gezin. Daarmee wordt ook de onderlinge relaties, rollen en interacties tussen de familieleden bedoeld.

Elk gezin heeft zijn eigen unieke familiesysteem, dat vorm heeft gekregen door patronen, overtuigingen, leefregels, normen en waarden die generatie op generatie worden doorgegeven.

Het familiesysteem heeft invloed op het gedrag, de emoties en de relaties van de familieleden.

Familieopstelling

Hoe werkt een familieopstelling?

Een familieopstelling kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Zowel 1 op 1 met een coach en met een groep.

Bij een 1 op 1 sessie representeert de coach de rol van de familieleden.

Wanneer een familieopstelling met een groep wordt gedaan, staan de deelnemers representant als van een familielid.

De familieopstelling begint als volgt. De opstellingsvrager legt middels voetankers, waar de namen van de gezinsleden waar de ingebrachte vraag over gaat, op de grond. Zoals het voor de opstellingsvrager voelt waar de familieleden liggen. Hierbij is belangrijk dat je ze gevoelsmatig neerlegt. Het kan zijn dan een familielid gevoelsmatig dichtbij licht, ver van je af of dat een familielid naar je toe kijkt of met zijn of haar rug naar jou toe staat.

De representanten kiezen gevoelsmatig een rol uit die ze mogen vervullen in het familiesysteem dat middels voetankers is neergelegd. De eigen individuele stukken van de representanten komen altijd overeen met de rol die ze mogen vervullen.

Wanneer de representanten intuïtief een rol hebben gekozen, zijn zij in staat zonder enige voorkennis de rol te vertegenwoordigen. Door het energetisch veld wat is neergezet is men in staat om de gevoelens en emoties intuïtief aan te voelen. De representanten in de familieopstelling zeggen en doen de dingen die typerend zijn voor de persoon waarvoor zij mogen staan.

Doordat iedereen spreekt en handelt wat hij of zij voelt, geeft dit inzicht in de relaties, dynamieken, patronen, blokkades en pijnen die vast zitten in het familiesysteem. Dit geeft heling wat kan leiden tot gedragsverandering binnen het familiesysteem.


Familieopstelling voor persoonlijke ontwikkeling

Familieopstellingen kunnen op verschillende gebieden worden toegepast. Een van de belangrijkste toepassingsgebieden is persoonlijke groei en ontwikkeling.

Door middel van een familieopstelling kun je inzicht krijgen in je eigen gedragspatronen, overtuigingen en blokkades binnen je gezin die je belemmeren om volledig tot bloei en groei te komen.

Het kan je helpen om bijvoorbeeld oude pijnen te helen en beperkende overtuigingen los te laten zodat je als mens verder kan ontwikkelen.


Familieopstelling voor relaties en gezinsdynamiek

Een ander belangrijk gebied waar familieopstellingen effectief kunnen zijn, is het verbeteren van relaties binnen je familie en het begrijpen van gezinsdynamiek.

Door het opstellen van representanten voor familieleden en andere elementen binnen het familiesysteem, kunnen blokkades, gedragingen, relaties en gevoelens van de ander ten opzichte van jou aan het licht komen.

Deze inzichten kunnen leiden tot nieuwe inzichten en heling in de relaties en dynamieken binnen het gezin. Ook ben jij in staat om bepaald gedrag van de ander te begrijpen.

Familieopstelling


Familieopstelling op gezondheid en welzijn

Familieopstellingen kunnen ook een positieve invloed hebben op de gezondheid en het welzijn. Emotionele pijnen of trauma's kunnen leiden tot lichamelijk, emotionele, energetische of mentale gezondheidsklachten.

Het kan zijn dat een trauma uit de familielijn invloed heeft op jou. Het gebeurd vaak dat een 'pijn' wordt doorgegeven van ouder op kind.

Door deze patronen en/of pijnen zichtbaar te maken en te helen, kunnen deze gezondheidsklachten verbeteren of verdwijnen.


Professionele vraagstukken

Naast persoonlijke en relationele stukken kunnen familieopstellingen ook van waarde zijn bij professionele vraagstukken.

Denk hierbij aan het maken van loopbaanbeslissingen of het team waarmee je samenwerkt.

Door deze opstelling samen te doen met een L.I.C.H.T. Coach of in een groep met represantanten, kunnen belemmeringen, blokkades of conflichten inzichtelijk gemaakt worden en opgelost.

Door het opstellen van representanten voor relevante elementen binnen de professionele context, kunnen belemmeringen en conflicten worden geïdentificeerd en aangepakt.

Maar ook als men bepaalde keuzes moet maken op het gebied van werk of privé kan men werken vanuit de principes van een familieopstelling.

Familieopstelling


Intuïtieve opstellingen

Met de methode van familieopstellingen ben je in staat om van alles op te stellen.

Deze intuïtieve opstellingen werken hetzelfde, maar nu worden gevoelens of emoties opgesteld of bepaalde blokkades.

Doordat deze inzichtelijk gemaakt worden kan het je heling bieden.

Welke vragen gesteld kunnen worden tijdens een familieopstelling

Tijdens een familieopstelling worden vaak verschillende vragen gesteld om de dynamiek binnen het familiesysteem te verkennen en om nieuwe inzichten te krijgen

Deze kunnen kunnen over jezelf gaan, maar ook over de relatie vanuit jou naar je kind.

Belangrijk is dat de ingebrachte vraag met jou als individu te maken heeft.

Enkele voorbeeldvragen die tijdens een familieopstelling gesteld kunnen worden:

  • Welke blokkades zijn er binnen het familiesysteem die van invloed zijn op mijn leven?

  • Welke onopgeloste conflicten of trauma's spelen een rol in mijn huidige situatie?

  • Wat is de onderliggende oorzaak van mijn emotionele of fysieke klachten?

  • Wat heeft mijn kind nodig van mij, zodat ik mijn kind beter kan ondersteunen bij zijn/haar problemen?

  • Hoe kan ik mijn kind ondersteunen als het kind slaapproblemen heeft?


  • Hoe verlos ik mezelf van het gevoel dat ik altijd een goedkeuring van mijn ouders nodig heb?


Wil jij leren om familieopstellingen te begeleiden?

Familieopstellingen komen uitgebreid terug in de opleiding tot Energetisch Kindercoach. Tijdens deze opleiding ga jij als coach aan de slag om de balans bij het kind en de ouders terug te brengen, waardoor het gehele gezin in balans komt.

Er wordt dus gewerkt met het kind en ouders.

Een familieopstelling is een geweldige methodiek om de disbalans, de spiegels die het kind geeft naar de ouders en de 'problemen' waar het kind mee kampt inzichtenlijk te krijgen. En om heling toe te passen.


Wil jij een familieopstelling ontvangen?

Vul het onderstaande contactformulier in

Naam*
Email*
0 of 350